ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Φίλιπποι

Το 357 π.Χ. ο Φίλιππος Β’ προσάρτησε την περιοχή και επανιδρύοντας τις Κρηνίδες ως Φιλίππους, έθεσε τέρμα στις θρακικές επιδρομές. Η πόλη των Φιλίππων αναδείχθηκε πρώτιστη βασιλική αποικία και η προσάρτησή της αποτέλεσε ένα σταθερό βήμα προς την πραγματοποίηση της επέκτασης της Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της Μακεδονικής κυριαρχίας, οι Φίλιπποι είναι μία από τις κύριες πόλεις του Μακεδονικού Βασιλείου με οικονομική ακμή αλλά και ιδιαίτερα προνόμια.

Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους δέχεται επιδρομές από Γότθους, Σλάβους και άλλες βάρβαρες φυλές. Ακολουθεί η υποδούλωσή της στους Τούρκους που διαρκεί ως την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913.

Μετάβαση στο περιεχόμενο